Lietuvių kalbos dienos

Kadangi 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. – Lietuvoje lietuvių kalbos komisija paskelbė Lietuvių kalbos dienas, mūsų mokykla šį šeštadienį irgi paskyrė lietuvių gimtajai kalbai.

Read More
Lithuanian School
Su Rugsėjo 1-ąja!

Mielieji, “...Reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu.”

Read More
Lithuanian School
Mokytojų posėdis

Rugpjūčio 25 dieną mokyklos mokytojai jau pradėjo darbą – vyko posėdis, kuriame buvo aptarta mokytojų darbo krūvis, veiklos planas, Rugsėjo 1 – osios šventė.

Read More
Lithuanian School
Po atostogų

Šiandien grįžome po atostogų vėl į mokyklą, dalinomės atostogų įspūdžiais, ridenome kiaušinius,  rašėme rašinius, kalbėjome, dainavome ir šokome.

Read More
Lithuanian School
Pirma integruota lietuviškų elektroninių knygų parduotuvė ir skaityklė išmaniesiems įrenginiams Lietuvių mokyklos Vašingtone bibliotekoje

Šių metų spalio 15 dieną Lietuvių mokykloje Vašingtone pradeda darbą Pirmoji integruota lietuviškų elektroninių knygų parduotuvė ir skaityklė išmaniesiems įrenginiams ,,Milžinas” ir siekia įgyvendinti vieną iš šios mokyklos tikslų - turėti modernią elektroninę lietuviškų knygų biblioteką.

Read More
Lithuanian School
Pamokos jau prasidėjo

Šiandien sugiedojome Lietuvos himną ir visi sugūžėjome į klases. Aptarėme mokinių taisykles, kaip turime elgtis mokyklėlėje, kokie mandagūs turime būti, kaip svarbu mokėti susikaupti, mokytis ir netrukdyti draugams. 

Read More
Lithuanian School
,,Atžalynas" vėl ,,Draugo" laikraštyje

Mūsų mokyklos laikraštis "Atžalynas" užmezgė gražią draugystę su lietuvių bendruomenės JAV leidiniu "Draugas", kuriame visus mokslo metus kiekvieno mėnesio paskutinio ketvirtadienio laikraštyje publikavome mokyklos naujienas, mokinių kūrinėlius, nuotraukas, interviu, pastebėjimus...

Read More
Lithuanian School
Gegužės 14 diena Ambasadoje

Sekmadienį  Lietuvos Respublikos ambasadoje vyko projekto, skirto tautinio kostiumo metams, ,,Lietuviškumo atspindžiai kostiume ir žodyje”, paskaita– diskusija „Lietuvių tautinis kostiumas tada ir dabar”irkolekcijos „New Seasons“pristatymas.

Read More
Lithuanian School
Įsimintinos dienos

Šiandien kalbėjome apie Žemės dieną. Pasaulinė Žemės diena mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo.

Read More
Lithuanian School
Testų diena

Baigėsi pusmetis. Šiandien mokiniai rimtai dirbo: atliko gramatikos ir literatūros užduotis, rašė rašinius, pasakojo istorijas pagal paveikslėlius, skaičiavo...

Read More
Simonas Falkauskas
Testų savaitgalis

Šis šeštadienis - testų savaitgalis. Kas turėjo pasakyti abėcėlės raides, spalvas, formas, skaičiuoti, kas turėjo įrašyti raides, atsakyti į klausimus, o kas turėjo sudėti teisingai skyrybos ženklus - visi susikaupę dirbome.

Read More
Lithuanian School
Svečiuose aktorė Renata Vėberytė

Mokyklos devintokai skaitė ir pamokose analizavo A. Vaičiulaičio romaną „Valentina“. Į baigiamąją romano analizės pamoką atvyko aktorė Renata Vėberytė Loman, kuri LRT vaidybiniame filme „Valentina“, pastatytame 1995 metais, atliko Valentinos vaidmenį.

Read More
Lithuanian School
Iš širdies į širdį

Kalėdos- ne tik stebuklų, bet ir prasmingų darbų metas. Mokyklos mokinukai savo rankelėmis iš visos širdelės darė kalėdinius žaisliukus, lietuviškai  kalbėjo ir įrodė, kad jie yra labai kūrybingi.

Read More
Lithuanian School