Visų Šventųjų šventė veda mus į Vėlines

Šį šeštadienį mokytojai  Sonata ir Povilas kalbėjo apie  Šventųjų dieną ir Vėlines. Mokytojas Povilas parodė nuotraukų, kaip atrodo kapinės Lietuvoje per Vėlines.

Visi dainavome Vėlinių dainą ,, Kas tave šaukia, žalio vario". Mokytoja Sonata paaiškino šios dainos prasmę: ,,Per amžių glūdumas lietuviai išsaugojo įstabią Vėlinių dainą-žaidimą, kurio pirmas posmas skamba ypatingais žodžiais:

Kas tave šaukia?
Žalio vario!

Kituose posmeliuose, vis kartojant „Žalio vario!“, išdainuojamas ilgesys ir kviečiama palaipsniui praeiti pro vėlių vartelius. Vaikštant dviem gretom viena prieš kitą, dalyviai ramiai, iškilmingai dainuojant, tarsi pereina iš gyvųjų pasaulio į mirusiųjų. Ši giesmė atspindi lietuvišką gelminę pasaulėžiūrą – žmogaus gyvenimas sukasi ratu, gyvename tam, kad gyvybė būtų pratęsta mūsų vaikuose, anūkuose, ir visi, laikui atėjus, darniai pereitų iš gyvųjų pasaulio į mirusiųjų dausas."

Klasėse mokytojai su mokiniais prisiminė Anapilin išėjusius artimuosius, uždegė žvakeles, darė žvakes, piešė jas. Kalbėjo apie žvakių prasmę.

Klasėse mokiniai mokėsi. Smagiausia diena buvo pirmokams, nes jie per priešpiečių pertrauką valgė picą ir žaidė su Tomu ir Vaidu.

Lithuanian School