Prasidėjo projektas ,, Baltos lankos, juodos avys, kas išmano, tas jas gano"

Šiandien mokykloje pasitikome svečius iš Klaipėdos valstybinės kolegijos: Andželiką Bylaitę - Žakaitienę, humanitarinių mokslų daktarę, Klaipėdos  valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto Turizmo ir rekreacijos katedros docentę, Joną Kavaliauską, dramos ir kultūrinių renginių režisierių, folkloro teatro “Aitvaras”  ir  kapelos “Martvežiai” vadovą, etnokultūros renginių organizatorių, Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto kultūros ir meno specialistą, lektorių, Rimą Ežerskienę, Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto Administravimo ir edukologijos katedros lektorę.

Daktarė A. Bylaitė - Žakaitienė pristatė projekto tikslus, papasakojo mokiniams, kas buvo Jonas Basanavičius, kokie buvo daktaro nuopelnai Lietuvai, padėkojo mokiniams už dalyvavimą J.Basanavičiuas pasakos ,,Aukso tiltas" iliustracijas.

Dėstytojas Jonas ir dėstytoja Rima susitiko su mokiniais. Dėstytojas Jonas Kavaliauskas atsivežė pilną lagaminą seniausių lietuvių instrumentų:

,,kiaulę", vilkelių, terkšlių, kleketų, skudučių, žąsies plunksnų, beržo tošies švilpynių. Su mokiniais šoko lietuvių liaudies šokius, mokė vaikus groti įvairiais instrumentais.

Dėstytoja Rima Ežerskienė mokė mokinius sekti J.Basanavičiaus pasaką ,, Kaip vilkas duonos prašė", šoko, žaidė žaidimus.

Puikios dėstytojų pamokos! Mokiniai pamatė daug naujų instrumentų, išmoko daug naujų žodžių. Visi laukiame sekmadienio. Įdomu, ką mūsų mokiniai išmoks rytoj? 

Lithuanian School