Mokėjimai už mokslą

 

Jeigu šeima veda vieną vaiką:

Jeigu šeima veda 2
vaikus:

Jeigu šeima veda 3
vaikus: