Bendrosios žinios

Virdžinijos valstijoje gyvena nemažai lietuvių šeimų. Jos įsikūrusios įvairiuose miestuose, miesteliuose. Lituanistinės mokyklos šioje valstijoje nebuvo. Tėvų iniciatyva 2015 metais buvo pradėta steigtimokykla. Ilgai buvo renkamas mokyklos pavadinimas ir pasirinktas lengvai ir lietuviams, ir amerikiečiams ištariamas Lietuvių mokykla Vašingtone/Lithuanian School of Washington , nes patalpos mokyklai buvo surastos Vienos miestelyje, netoli JAV sostinės. 

2015 metų birželio 14 – ąją į mokyklos pristatymą susirinko nemažai šeimų iš Virdžinijos, DC ir Merilendo valstijų. Vieni atskubėjo iš smalsumo, o kiti – džiaugdamiesi, kad galės vaikus leisti į mokyklą.

Mokyklojemokoma lietuvių kalbos, literatūros, teksto kūrimo ir analizės, Lietuvos istorijos ir geografijos. Mokiniai dainuoja mokyklos chore ,,Gilė” ir šoka lietuvių liaudies šokių grupėje ,,Eglutė”.

Didelis dėmesys mokykloje yra skiriamas vertybėms, apie kurias kalbame, dainuojame, ieškome grožiniuose kūriniuose... Norime mūsų vaikams perduoti protėvių išmintį, kuri moko dvasinių vertybių bei meilės. Manome, kad pagarba sau ir kitam žmogui, tėvynė, kalba, papročiai , tradicijos, laisvė, atsakomybė, knyga, šeima, pažinimas, meilė – amžinosios vertybės, kurias perduoti privalome savo vaikams nuo mažens. Tai turi būti mūsų visos bendruomenės pagrindiniai vaizdiniai, kurie vedė ir ves mus per gyvenimą.