Neformalusis ugdymas

Neformalusis ugdymas – efektyvi pozityvios socializacijos dalis, puoselėjanti vaiko kūrybiškumą ir motyvaciją. Vaikams dalyvaujant šioje veikloje formuojamos vertybės: atsakingumas, kūrybiškumas, savarankiškumas, darbštumas, draugiškumas, pagarba, iniciatyvumas. Mokiniai išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti, kalba lietuviškai, plečia žodyną, atsiranda tarpusavio pagarba, tolerancija.

Mokykloje mokiniai dainuos chore ,,Gilė", gros įvairiais lietuvių liaudies instrumentais ir šoks lietuvių liaudies šokius grupėje ,,Eglutė".