Mokyklos valdyba

Valdybos pirmininkė:

Aistė Gulla

Valdybos nariai:

 

DANGUOLĖ VILIŪNIENĖ
LAURA KIELAITĖ
EDVINAS AMBRUKAITIS
GLEB PYŠNIAK
DANGUOLĖ KEMEZYTĖ

VILMA VILKAITĖ LEONAVIČIENĖ
EGLĖ DERKINTYTĖ
PETER GULLA
DALIA DEDINSKAITĖ
MALVINA MAJAUSKAITĖ