Vizija. Misija. Vertybės

Vizija

Moderni, mokymosi ateičiai siekius atitinkanti lietuvių mokykla, kiekvieną mokinį rengiant būti kalbančiu  lietuviškai, atsakingu, kūrybingu, mylinčiu Lietuvą, puoselėjančiu savo tautos papročius ir tradicijas.

Misija

Teikti kokybišką mokymą, ugdant  bendrąsias kompetencijas, saugant istorinį ir tautinį paveldą, puoselėjant  bendražmogiškąsias vertybes.

Vertybės

  • Nuolatinis bendruomenės mokymasis
  • Demokratiškumas, tautiškumas
  • Pagarba, tolerancija, dėmesys visiems bendruomenės nariams
  • Pasiaukojimas, darbštumas, nuoseklumas 
  • Atsakomybė, sąžiningumas