Įvyko pirmoji nuotolinio mokymo ,,Eilėraščio paslaptis“ pamoka

Pamokoje dalyvavo šaunūs išmintingi mokiniai, su kuriais aptarėme K.Donelaičio laiką ir jo poemą ,,Metai‘, skaitėme poemos ištraukas, kalbėjomės apie žmogaus ir saulės ratą, žmogaus ir gamtos paraleles, žmonių silpnybes, jų džiaugsmus ir lūkesčius. Mokiniams pasiūlyta pagalvoti ir parašyti 2-3 sakinius apie tai, ar K. Donelaitis, jo poema ,,Metai“ gali būti įdomūs šiuolaikiniam žmogui ir kodėl.

Mokytoja Zina Žuklijienė

Lithuanian School