Apie pamoką ,,Eilėraščio paslaptis“, įvykusią spalio 23 dieną

Pamokos tema buvo ,,Paslaptingi žmogaus ir gamtos ryšiai XIX a. eiliuotuose romantiniuose tekstuose". Prisiminėme lietuvių grožinės literatūros pradininką K.Donelaitį ir poemą ,,Metai". Mokiniai pateikė savo įžvalgas apie tai, ar K. Donelaitis gali būti įdomus šiuolaikiniam žmogui. O paskui persikėlėme į XIX a.- A. Baranausko laiką. Trumpai pasikalbėjome apie Anykščių kraštą, poeto A. Baranausko asmenybę.

Pamokoje daugiausiai laiko skyrėme paties poemos teksto skaitymui, grožėjomės sukurtais miško vaizdais, ieškojome metaforų, epitetų, hiperbolių, personifikacijų, tautosakinių motyvų... Rėmėmės mokinių išgyventais patyrimais apie mišką. Mokiniai stebino geru skaitymu (ypač Herkus, Gertrūda ), patys atpažino menines priemones, net onomatopėjos terminą žinojo. Dabar jie gavo užduotį susirasti internetinėje erdvėje arba namų bibliotekoje patinkantį Maironio eilėraštį.

Mokytoja Zina Žuklijienė

Lithuanian School