Tikras lietuviškas ruduo

Spalio pabaiga. Šaltas vėjas pučia, plėšia nuo medžių lapus...tikras lietuviškas ruduo.

Mokyklėlėje šilta, nes čia visi triūsia: Pelėdžiukai traukia dainelę apie širdelę, darželinukai mokosi raidytę I i, 2 a rašo žodelius ir sakinius, 2 b kalba apie namus, kambarius, baldus, ketvirtokai ir penktokai pristato per vasarą skaitytas knygeles, mokosi linksniuoti daiktavardžius, devintokai ir dešimtokai kartoja skyrybą, kalba, kaip reikės pristatyti perskaitytas knygas... Už lango ruduo...

Iš pat ryto, iš pat ryto,
Vos tiktai prašvinta,
Viens po kito, viens po kito
Medžių lapai krinta.

Šėmas rūkas tingiai plauko-
Lingo, va tai lingo!
Ir ant pievos, ir ant lauko
Žalios spalvos dingo.

Aš nupiešiu žalią kiemą,
Žalią beržynėlį.
Vasara gyvens per žiemą
Mano piešinėly.

Piešinėlis/Just. Marcinkevičius

Lithuanian School