Konferencija "Lituanistinių mokyklų stiprybė: bendruomenė, motyvacija, mokymo(si) iššūkiai ir kryptys"

Gegužės 31 dieną LR ambasadoje įvyko Lietuvių mokyklos Vašingtone organizuota konferencija JAV lituanistinių mokyklų mokytojams. VDU Švietimo akademijos Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė Vilma Leonavičienė, daug metų mokanti užsieniečius lietuvių kalbos, "dalijanti lietuvių kalbos komuniją", turinti didelę darbo patirtį, pasidalijo savo žiniomis: pateikė įdomių metodų, davė daug patarimų, papasakojo įvairių pedagoginių situacijų...Mokytojai džiaugėsi gavę daug naudingos informacijos savo darbui. Tokia vertinga patirtimi jie galės pasinaudoti savo darbe. Iš įvairių mokyklų mokytojai dalijosi savo gerąja patirtimi, tarėsi, kaip motyvuoti vaikus džiaugsmingai mokytis lietuvių kalbos, šeštadieniais noriai keliauti į mokyklas, kaip įtraukti į mokyklos veiklą mokinių tėvus, kaip diferencijuoti darbą pamokose ir kt.

Ilona Kazlauskaitė, VDU Tarptautinių ryšių departamento direktorė, socialinių mokslų doktorantė, pristatė  VDU Pasaulio lietuvių universiteto idėją. Tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) veikla, skirta lietuvių diasporai, erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaizduotei ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapatybei puoselėti. Pasaulio lietuvių universiteto misija – sutelkti aktyvią (minties, intelekto, akademijos lyderių) lietuvių diasporos dalį ir palaikyti nuolat pulsuojantį intelektualinį-akademinį pasaulio lietuvių bendrabūvį.

Antroje konferencijos dalyje Lietuvos universitetų atstovai pateikė informaciją apie universitetus ir studijų galimybes užsienio lietuviams. 

Konferencija baigėsi Lietuvių mokyklos Vašingtone mokinių ansamblio koncertu. Vaišių metu dar netilo kalbos apie bendradarbiavimą, mokyklų veiklą, darbų sėkmę ir lietuvių bendrystę. Dėkojame konferencijos rėmėjams ir partneriams: VDU Švietimo akademijai, Švietimo mainų paramos fondui, JAV LB Švietimo tarybai, LR ambasadai, Kazickų šeimos fondui, UAB "Grafija" Andriui Goštaltavičiui, Kristinai Tomilinai.

Lithuanian School