,,Atžalynas" vėl ,,Draugo" laikraštyje

draugas.jpg

Mūsų mokyklos laikraštis "Atžalynas" užmezgė gražią draugystę su lietuvių bendruomenės JAV leidiniu "Draugas", kuriame visus mokslo metus kiekvieno mėnesio paskutinio ketvirtadienio laikraštyje publikavome mokyklos naijienas, mokinių kūrinėlius, nuotraukas, interviu, pastebėjimus... Dėkojame " Draugo" redakcijos komandai už bendradarbiavimą. Skaitytojams pranešame, kad ir šiais mokslo metais bendradarbiavimo projektas bus tęsiamas. Mokiniai turės galimybę skelbti savo kūrybą laikraštyje "Draugas". Gerbiami tėveliai, būkite budrūs, kad neliktų nepastebėti Jūsų vaikų rašiniai. Iki malonaus susitikimo su laikraštėliu rankose.

Redaktorė M. Dainienė

Lithuanian School