Lietuvių sukurtos ugdymo priemonės įvertintos už Atlanto

Pranešimas žiniasklaidai

Vilnius, 2016 m. gegužės 20d.

 


„Lietuvių mokykla Vašingtone“ – ką tik pirmųjų mokslo metų pabaigos sulaukusi lituanistinė mokykla, įsikūrusi netoli JAV sostinės. Aukštus ugdymo reikalavimus išsikėlusi mokykla – pirmoji užsienyje, išreiškusi susidomėjimą naudotis lietuvių sukurtu produktu – TAMO e. dienynu bei elektroninėmis pratybomis EMA.

2015 m. liepą įkurta „Lietuvių mokykla Vašingtone“ padeda į Lietuvą planuojantiems grįžti vaikams pasiruošti mokslams lietuviškose bendrojo lavinimo mokyklose. Šiuo metu lituanistinėje mokykloje mokosi 35 mokiniai nuo 4 iki 16 metų, kurių žinių lygis yra labai skirtingas. Būtent todėl mokymosi diferencijavimo klausimas yra svarbus. Mokykloje stipri akademinė lietuvių kalbos ir kultūros programa, vaikų individualus kalbėjimo lygis nuolat vertinamas, todėl„Lietuvių mokykla Vašingtone“ kreipėsi į TAMO kūrėjus dėl galimybės naudotis e. dienynu bei EMA elektroninėmis pratybomis.

„Ieškant sprendimų, kaip geriau motyvuoti vaikus mokytis gimtosios kalbos, o pamokas organizuoti remiantis diferencijavimo principais, atsigręžėme į Lietuvos ugdymo priemonių kūrėjus, – sakė Ilona Verbušaitienė, „Lietuvių mokyklos Vašingtone“ direktorė. – Šiais mokslo metais mokiniai turėjo galimybę naudotis elektroninėmis pratybomis. Atrodo, kad radome tai, ko reikia, - diferencijuotas ir individualizuotas užduotis.“ Mokyklos direktorės teigimu, mokiniams, kurie lietuvių kalbą mokosi kaip antrąją kalbą, nėra lengva atlikti visas pratybų užduotis, kadangi mokykloje mokosi tik 33 šeštadienius per metus, nuosekliai mokytis gramatikos taip, kaip mokosi mokiniai Lietuvoje,  nėra galimybės. Tačiau e. pratybose mokiniai gali rasti įvairaus lygio užduočių, gali pereiti nuo lengvesnių prie sunkesnių , o tai – labai didelis privalumas. „TAMO grupės“ direktoriaus Algirdo Baltaduonio teigimu, lituanistinis švietimas itin aktualus išeiviams, siekiantiems neprarasti ryšio su Lietuva.

„Specialistai pastebi, jog vien tik gerų ir pasišventusių mokytojų nepakanka. Nemažiau rimta problema – nepritaikytos mokymosi programos bei priemonės, motyvacijos stoka mokytis gimtosios kalbos. Būtent šiuos iššūkius geriausiai spręsti padeda inovatyvios, mūsų sukurtos mokymosi priemonės. Jos tinka skirtingo amžiaus vaikų grupėms, turinčioms netolygų pasiruošimą ir norinčioms tobulinti lietuvių kalbos žinias“, – kalbėjo A. Baltaduonis.

„Bendradarbiavimas su „TAMO grupe“ suteikia mums galimybių moderniai mokytis gimtosios kalbos, būti novatariškais ir individualizuoti lietuvių kalbos mokymosi procesą. Tikime, kad „Lietuvių mokyklos Vašingtone“ patirtis padės visai lituanistinių mokyklų bendruomenei JAV“, – teigė mokyklos valdybos pirmininkė Aistė Gulla.

Daugiau informacijos:
Malvina Majauskaitė
„TAMO grupė“ atstovė žiniasklaidai
Mob. +370 6 209 3441
El. p. malvina@tamo.lt  
www.tamo.lt  |  www.epratybos.lt  |  www.egzaminatorius.lt

Eglė Derkintytė
„Lietuvių mokykla Vašingtone” viešosios komunikacijos vadovė
Tel. + 1 571 447 9398
El.p. egle.derkintyte@lithuanianschool.org
http://www.lithuanianschool.org

Lithuanian School