Sveikinimas prasidedančių Mokslo metų proga

Sveiki, mielieji Vašingtono mokiniai,

Literatūros žurnalo „Metai“ redakcijos vardu sveikinu Jus su naujo mokslo sezono pradžia ir linkiu, kad visus savo sugalvotus metinius gyvenimo bei mokslo darbus be ypatingų pastangų atliktumėte per mėnesį. O jei to nespėtumėte, kad pavyktų rasti tinkamų talkininkų ir palaikančių draugų. 

Taip pat linkiu, kad Jūsų mokytojams svajonės pildytųsi dar greičiau nei Jums – juk jie neabejotinai svajoja, kad taptumėte gerais, kūrybingais žmonėmis. 

Per metus gali įvykti daug gerų dalykų – „Metų“ žurnalo žmonės tai žino. Norėčiau, jog ir Jums tą žinojimą pavyktų įgyti, išlaikyti ir kitiems tai perduoti Jums, mielieji! 

Nuoširdžiai,
Literatūros mėnraščio „Metai“ vyr. redaktorius Antanas Šimkus

Lithuanian School