Šventinis sveikinimas

Mielos lituanistinių mokyklų Direktorės ir Mokytojos,

Širdingai dėkoju už dalyvavimą bei vaikų paruošimą lietuvių Misijos Kalėdinėms Mišioms ir šventinei programai.

Neperdėsiu sakydamas, kad visi dalyvavusieji žavėjosi ir dalinosi džiaugsu išgirdę vaikų adventinius ir kalėdinius eileraščius bei giesmes.

Lietuvių Misijos bažnyčia Georgtown yra labai kalėdiška. Ir ne vien bažnyčios titulu “Trijų Karalių” (Epiphany), bet ir kitomis interjero detalėmis. Šoniniuose altoriuose turime MergelĖs Marijos ir Šv. Juozapo statulas – abu Kalėdų šventieji ir sekmadienio Kalėdų Evangelijos herojai. Tad Kalėdų nuotaika jau aplinkui, bet ji tampa gyva, kai mes, suaugę ir vaikai, ją užpildome savo karštomis maldomis ir nuoširdžiomis padėkos giesmėmis Visagaliui.

Kiek galima visi stenkimės, kad vaikaigalėtų ištarti savo paprastas ir nuoširdžias maldas kalėdinėse Mišiose bei eilėmis ir giesmėmis pasidalintų savo džiaugsmu ir talentais su visa bendruomene savo gimtaja kalba.
 
Su geriausiais artėjančių Šv. Kalėdų linkėjimais ir dėkingumu,
 
Kun. Rolandas

Lithuanian School