Mišios gruodžio 18 d.

Sekmadienį daug lietuvių susirinko į mišias. Po mišių mokyklos mokiniai pasveikino Vašingtono lietuvių bendruomenę.

Deklamavo eiles, dainavo dainas ir giedojo kalėdines giesmes. Iki šv. Kalėdų liko tik viena savaitė.

Lithuanian School