,,Amžino idealo, tiesos, meilės, grožio siekis V. Mykolaičio- Putino eilėraščiuose“/ Nuotolinė pamoka gruodžio 11 d.

Pamokos tema buvo ,,Amžino idealo, tiesos, meilės, grožio siekis V. Mykolaičio- Putino eilėraščiuose“. Pamokoje buvo skaitomi ir analizuojami šie Putino eilėraščiai: ,,Nemigos naktį“, ,,Pumpurėlis“, ,,Rudenio naktį“, ,,Rūpintojėlis“, ,,Elgeta“, ,,Ištikimybė“. Mokiniai bandė atpažinti putiniškąjį ,,tarp dviejų aušrų laiką“, eilėraščių kalbančiojo būsenas: skausmą, ilgesį, vienatvę, amžinąją žmogaus kovą su savimi, grožio ir meilės siekį. Buvo ieškoma atsakymų į klausimus ,,kodėl?“ ir ,,kaip, kokiomis meninėmis priemonėmis kuriamas poetinis pasaulis?“. Pamokoje buvo prisiminti ir ankstesnėse pamokose aptarti autoriai, jų kūriniai (K.Donelaitis, A. Baranauskas, Maironis). Pamoka baigta prieškalėdinės dvasios turinčiu eilėraščiu- priesaika ,,Ištikimybė“.

Mokytoja Zina Žuklijienė

Simonas Falkauskas