Mokyklos tėvų susirinkimas

Ulos Olson piešinys.jpg

Mokinių tėveliai sprendė svarbius mokyklos reikalus susirinkime. Lyg iš naujo pažvelgėme ir suvokėme, kokia yra Lietuvių mokykla Vašingtone? Mokykla išaugo: daugiau mokinių, daugiau mokytojų ir klasių. Labai aiškiai įvardijome, kam turi būti skiriamas didžiausias dėmesys. Kalbos mokymui turime sutelkti visas jėgas ir galimybes. Svarstėme poreikį pratęsti mokymosi ir darbo dieną. Dvi valandos popamokinės veiklos gali labai pasitarnauti mokinių kalbos ugdymui. Aptarėme mokslo metų renginius: šventes ir projektus,  mokyklos vidaus taisykles, visų teises ir pareigas.

Švietimo ir mokslo ministerijai, paskelbus neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursą metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymo ir kitų priemonių, tautinės atributikos įsigijimui, mokyklos mokytojos kibo į darbą ir parašė LR švietimo ir mokslo ministerijai penkis projektus. Tikimės laimėti ir gauti finansavimą projektų įgyvendinimui.

Numatėme daug darbų, kuriuos per metus turėsime įveikti.

Lithuanian School