Rugsėjo 1 -osios šventė

Pasibeldė į langą rudenėlio daina.
Atkeliavo į klasę vėl rugsėjo pirma.
Šypsos saulė nuo ryto. Kiek akelių šviesių!
Lapų šventei prikrito, ranką draugui tiesiu.
Rudenėlis svečiuojas, šypsenėlės veiduos.
Mokykla vėl atgijo -  mokykla vėl žieduos.

Rugsėjo 1- ąją dieną mokykla pradėjo ketvirtuosius mokslo metus. Tai reta galimybė šeštadieninei mokyklai švęsti mokslo metų pradžią būtent Mokslo ir Žinių dieną, švenčiamą Lietuvoje. Todėl nepraleidome tokios progos. 

Mokykloje mokysis 60 mokinių iš 37 šeimų. Šiais mokslo metais  mokysis 17 naujai atvykusių mokinių iš 11 šeimų. Didžiuojamės tokiomis atsakingomis šeimomis, besirūpinančiomis išlaikyti  gimtąją kalbą ir ją perduoti savo vaikams. 

Šventėje dalyvavo LR ambasados patarėjas Kęstutis Vaškelevičius. Patarėjas savo kalboje pabrėžė gimtosios kalbos mokymosi svarbą, dėkojo mokytojams, mokiniams ir jų tėvams už lietuvybės ir lietuviško žodžio puoselėjimą. Daniela Draugelienė, atstovaujanti Vašingtono, DC, Lietuvių bendruomenei, linkėjo visiems sėkmės, turėti energijos ir nepavargti, keliaujant per mokslo ir žinių šalį. 

Mokykla pasiruošusi gražiai sutikti 2019 metus, paskelbtus pasaulio lietuvių metais. Mokykloje girdėjosi jaukus šurmulys ir mokyklinio varpelio skambėjimas, palietęs visų dalyvavusių šventėje širdis.

Lithuanian School