Linksmi sugrįžę po atostogų

Šiltas ir malonus buvo šio šeštadienio rytas. Nuoširdžiai sveikinome Luką Ray, kuriai sukako septyneri! Visi vaikai šoko lauke, pievelėje ant žolytės - tokios šokių repeticijos primena gegužinę.

Gandriukai rimčiausiai ruošėsi žinių tikrinimo testui ir pirmai klasei: mokėsi atskirti balses nuo priebalsių, skaičiavo iki 100, prisiminė mėnesius, savaitės dienas, daug diskutavo apie parduotuves, kalbėjo apie pinigų vertę, prekių kainas. Vaikai lauke rado velykinių kiaušinių, kuriuose slėpėsi žodžiai, juos skaitė ir viską rašė į sąsiuvinius.

Pelėdžiukai  kartojo raideles, piešė pievą ir upę, parinko tinkamas pavasariui spalvas. Pasigamino skėčius. Iš lego pastatė didelę tvirtovę. Kiekvieną šeštadienį tenka vaikams įveikti įvairias tvirtoves ir jiems pavyksta.

Žvirbliukai daug sužinojo apie knygas, pasigamino knygoms skirtukus, ruošėsi testui - viską kartojo.

4b klasės mokiniai kartojo eilėraščius, mokėsi laiko raiškos sąvokas. Juos pradėjo mokyti Indrė Martinson. 4a klasės vaikai paruošė istorijos testą 6-7 klasės mergaitėms. Visi ruošiasi pavasario poezijos šventei, skirtai mamytėms.

Lithuanian School