Piešinių konkursas „Lietuva mano širdyje“

Mokykloje vyko JAV LB Švietimo Tarybos organizuotas rašinių ir piešinių konkursas „Lietuva mano širdyje“. 
7 klasės mergaitės rašė rašinį „Aš esu pasaulio lietuvė“. Su pasididžiavimu samprotavo, kaip jaučiasi pasaulyje lietuviai, pasakojo, jog didžiuojasi savo kilme, galvoja, ką gero galėtų padaryti dėl Lietuvos.

Mūsų mokyklos 7 klasės mokinė Sofia Vorobjovas rašinio konkurse savo amžiaus grupėje laimėjo trečiąją vietą. Darželio (Gandriukų) klasės mokinys Oliver Nativi nupiešė linksmą vorą ir savo amžiaus grupėje laimėjo antrąją vietą, 4a klasės mokinė Ūla Luise Olson nupiešė išdidų  rainą katiną ir savo amžiaus grupėje laimėjo trečiąją vietą. Sveikiname nugalėtojus.

Lithuanian School