Pirmoji Komunija

Prasmingas Velykų laikotarpis. Antrasis Velykų sekmadienis - Atvelykis, vaikų Velykėlės ir Pirmoji Komunija - gražiai sutapusios šventės. Epiphany parapijoje Georgetown, Atvelykio šventose mišiose, kurias atnašavo kunigas Lukas Laniauskas, Pirmąją Komuniją priėmė Eva Klovas, Kaja Olson, Patricija Pupinė ir Paulius Klimas. Dėkojame broliui vienuoliui Lukui Laniauskui ir mokytojai Kristinai Nakas. Nuotraukos fotografo Trygve Olson.

Lithuanian School