Lietuvių kalbos dienos

Kadangi 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. – Lietuvoje lietuvių kalbos komisija paskelbė Lietuvių kalbos dienas, mūsų mokykla šį šeštadienį irgi paskyrė lietuvių gimtajai kalbai. „Žodžių žiedyne“ įrašėme BALTŲ KALBOS. Klasėse analizavome 100 įdomių faktų apie lietuvių kalbą, aptarėme kalbos raidą ir ypatybes. Įvertinome lietuvių kalbos išskirtinumą ir reikšmę kitų kalbų raidai. 6 - 7 klasių mergaitės namuose pasiruoš lietuvių kalbos viktorinai. Skaitėme eilėraščius apie gimtąją kalbą. 6 – 7 klasių mergaitės kūrė meninius  tekstus, kas yra raidė, žodis, kalba, žodynas,  tekstas, mintis. 4a klasės mokiniai kalbėjo, kuo svarbi kiekvienam lietuvių kalba, rinko gražiausius žodžius: šypsena, meilė, ačiū... prisiminė, kaip reikia elgtis svečiuose, kokios gali būti pokalbių temos, nagrinėjo veiksmažodžių laikus.

4b klasės mokiniai turėjo galimybę pasijusti žurnalistais ir dalyvauti spaudos konferencijoje. Metodas "Spaudos konferencija", skatinantis paruošti savo tekstą, išmokti pasakoti, nuosekliai dėliojant mintis, taisyklingai intonaciškai tarti, pabrėžti svarbiausius žodžius sakinyje... Kiekvienas mokinys pasiruošė kalbėti tema "Mano diena", atsakinėjo į klausimus, kuriuos pateikė kiti mokiniai (jie irgi buvo žurnalistai). 

Žvirbliukų dienos tema - "Žodis visagalis". Klasėje kalbėjo apie mandagumą ir elgesio kultūrą. Aptarė svarbiausius ir gražiausius mandagaus bendravimo žodelius. Mokėsi mandagiai dalintis, prašyti pagalbos ir padėkoti. Skaitė H. K. Anderseno pasaką "Bjaurusis ančiukas" ir diskutavo, kodėl yra svarbu būti geriems vienas kitam. Aptarė, kaip yra svarbu mylėti vienas kitą ir visada stengtis padėti bėdoje, pasidžiaugti, kai draugui ar draugei sekasi, ir visada palydėti vienas kitą geru žodeliu.

Pelėdžiukai klausė eilėraščių, grožėjosi meniška lietuvių kalba, skubėjo mokytis raideles, kad greičiau patys galėtų skaityti, išpuošė, išdabino savo vardo pirmąją raidę. 

Visi turtino savo lietuvių kalbos žodyną.

Lithuanian School