Apie pamoką, įvykusią 2016m lapkričio 20 d.

Pamokos tema buvo ,,Kuo ypatinga Maironio poetinė mokykla?“ Pamokoje buvo skaitomi Maironio eilėraščiai poeto ir jo kūrybos, tėvynės praeities, gamtos grožio, tautinio atgimimo, asmeninių išgyvenimų temomis: ,,Išnyksiu kaip dūmas“, ,,Taip niekas tavęs nemylės“, ,,Lietuva brangi‘, ,, Kur bėga Šešupė‘, ,,Vakaras“, ,,Alpių viršūnės“, ,, Vasaros naktys“, ,,Mergaitė“, ,,Užmigo žemė“, ,, Milžinų kapai“, ,,Nuo Birutės kalno“, ,,Skausmo balsas“. Mokiniai bandė rasti, kaip keičiasi eilėraščių nuotaika, kokiomis formomis pasirodo kalbantysis, kokius jausmus, santykį su pasauliu jis išsako. Kai kuriuos eilėraščius iš anksto buvo pasirinkę patys mokiniai ir pamokoje juos skaitė, argumentavo, kodėl pasirinko. Visiems mokiniams iš anksto buvo išsiųsti numatyti skaityti eilėraščiai, pagal R. Tūtlytės kn. ,,Eilėraščio skaitymas“ parengtas ,,Eilėraščio skaitymo planas“. Po pamokos kiekvienam mokiniui nusiųstas individualus namų darbas ( parašyti 3-5 sakinių impresiją): Herkui- ,,Koks Tėvynės paveikslas kuriamas Maironio eilėraščiuose?“; Gertrūdai- ,,Koks žmogus ( eilėraščių kalbantysis, ,,aš“) atsiskleidžia Maironio poezijoje?; Vaidui- ,,Dėl ko nerimaujama, kuo piktinamasi eilėraštyje ,,Skausmo balsas“?; Tomui- ,,Koks gamtos ir žmogaus santykis atskleidžiamas eilėraštyje ,,Alpių viršūnės“?; Pauliui- ,, Kuo Maironio eilėraščiai gali būti įdomūs, svarbūs ir šių dienų žmogui?“. Iki kitos pamokos mokiniai parašytus darbelius turėtų atsiųsti man.

Mokytoja Zina Žuklijienė

Lithuanian School