Sveiki sugrįžę, mūsų brangiausieji! Sėkmingų mokslo metų!

Rugsėjo 3 dieną  mokykla atvėrė duris naujiems antriesiems mokslo metams. Per metus jau įgijęs patirties ir pagausėjęs mokytojų kolektyvas su džiaugsmu sutiko mokinius, tėvelius ir svečius. Jau pirmąją dieną skardus mokyklinis varpelis atkakliai kvietė vaikus į pamokas ir skelbė jų pabaigą. Iškilmingai šventę pradėjome 12 valandą. Vėl skambėjo nuotaikingos vaikų dainos ir rugsėjiškos eilės. Šventėje dalyvavo svečiai: Lietuvos Respublikos JAV ir Meksikai ambasadorius R. Kriščiūnas su žmona, monsinjoras R. Makrickas, Šiluvos koplyčios penkiasdešimtmečio jubiliejaus organizacinio komiteto pirmininkas V. Nakas. Ambasadorius pasveikinęs mokyklos bendruomenę pabrėžė, kad mokytojai žarstydami žinių lobyną padės vaikams ir jų tėveliams palaikyti ryšius su Lietuva, puoselėti kalbą, tęsti tautos tradicijas ir papročius. Monsinjoras R. Makrickas pasidžiaugė augančia mokykla, palinkėjo, kad Dievas ir tėveliai saugotų vaikus, o iš knygų sklindanti šviesa apšviestų ne tik protus, bet ir dvasią, kvietė vėl lankytis koplyčioje ir savo dalyvavimu džiuginti bendruomenę. Jis mokyklai padovanojo sutartinių rinkinį ir Maironio kūrybos naują leidinį su audio įrašu. Ponas V. Nakas pasveikino naujų mokslo metų proga, pasidžiaugė mūsų dainuojančiais vaikais, atnešė mums gerų žinių apie Šiluvos koplyčios jubiliejinius renginius. Mokyklos mokinių tėvelių vardu kalbėjusi E. Vėberytė palygino mokslo metų pradžią su atverstos gyvenimo knygos nauju lapu, kurį turėsime visi prirašyti, tik kiekvieno knyga vis kitokios apimties ir turinio. Dėkojame garbingiems svečiams už apsilankymą, sveikinimus ir dovanas.

Mokyklos direktorė pristatė mokytojas ir šeimas, kurios pirmą kartą į šią mokyklą atvežė savo vaikus. Visi buvome gerai nusiteikę, prie vaišių stalo turėjome laiko pasišnekučiuoti, aptarti reikalus ir pasidžiaugti.

Ir vėl Rugsėjis... Vėl metų ratas pasisuko...

Lithuanian School