Paskutiniai darbai

Įpusėjus gegužei, skubame pabaigti visus mokslo metų darbus. Reikia išleisti paskutinį šių mokslo metų "Atžalyną", todėl 5, 6, 8 klasių mokiniai rašė sakmes, kūrė istorijas laikraštėliui. 

Kitų klasių mokiniai kartojo, ką išmoko per šiuos metus. Piešė, šoko, dainavo, kartojosi eilėraščius, ruošėsi baigiamajam koncertui. Mokytojai su tėvais aptarė antrojo pusmečio testų rezultatus. Mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Išrinktas tėvų komitetas. Tėvų komiteto pirmininke išrinkta Erika Veberytė.

Lithuanian School