Pirmoji mokslo metų diena

Prasidėjo tretieji mokslo metai mokykloje. Susirinkome visi smagūs, pailsėję, pilni įspūdžių iš vasaros stovyklų, iš Lietuvos. Klasėse darėme įvairiausius darbelius iš geltono, žalio ir raudono popieriaus, kalbėjome apie Lietuvos vėliavos spalvas, ruošėmės koncertui. 

Šventė prasidėjo. Įnešėme ir pagerbėme Lietuvos vėliavą, sugiedojome tautišką giesmę, gražiai grojo mokinukai varpeliais, dainavo, skaitė eilėraščius. Kalbėjome apie artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Kokios svarbios mums turi būti trijų žodžių prasmės ir reikšmės: kurk, švęsk ir pažink. Linkėjome bendruomenei būti savo tautos herojais, būti aktyviais Lietuvos kūrėjais,  įdomiai švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, didžiuotis savo tėvyne. 

Dėkojame Lietuvos Respublikos ambasados sekretoriui Tadui Kubiliui, Skaistei Rojutei, LB pirmininkei, už garžius linkėjimus.

Mokyklos tarybos narė doc.dr. Jūratė Valuckienė mokyklos dienoraštyje klausia, ar treji metai mokyklai yra daug ar mažai?

Atrodo, kad nemažai, nes pati puikiai apibendrina atsakymą ir rašo:

,,Tretieji metai – tai metas, kai MOKYKLOS BENDRUOMENĖ sąmoningai turi tarti:  AŠ PATI galiu įsivertinti nueitą kelią,  permąstyti nuveiktus darbus ir kelti naujus ilgalaikius tikslus, įkvepiančius ir suburiančius ambicingai veikti toliau, kad mokykla būtų gera ir mokykloje būtų visiems gera...."

Darbų yra daug. Prisimename savo viziją ir misiją, todėl kviečiame bendruomenę auginti mūsų tautos vaikus, dirbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga, džiaugtis savo darbais ir kitus džiuginti, šlovinti Tėvynę - LIETUVĄ!

Lithuanian School