Projektas tęsiasi

Šiandien, sekmadienį, vėl susirinkome į mokyklą. Kokių tik garsų galėjome išgirsti: malimo, kūlimo, malūno girnų švilpimo net alkano vilko staugimo!

Dainavome, šokome, o pasibaigus repeticijai labai nenorėjome greitai išeiti, nes vis norėjome paliesti tuos senuosius lietuvių instrumentus.

Buvo smagu. Laukiame vėl šeštadienio.

Lithuanian School