Prisimename senovinius šeimos papročius

Poetas Henrikas Radauskas apie pavasarį rašė:

Ir mes į pavasarį tirštą
Nugrimzdom, į ūžiantį tvaną,
Kur medžiai ir debesys tirpsta,
Kur paukščiai ir vėjai gyvena.

Artėja šv. Velykos. L.Klimka knygoje ,, Lietuviškų tradicijų skrynelė" rašo:

,,Įvairių tautų mitai, etiologinės sakmės aiškina, jog pasaulis atsirado iš stebuklingo paukščio kiaušinio. Kiaušinis - kosminio embriono simbolis. Paukštis atnešdavo žmogui pavasarį - išsigelbėjimą nuo šalčio ir bado, todėl buvo sudievintas, laikytas žmonių geradariu...Pavasarį rastą pirmąjį kiaušinį senovės žmonės aukodavo personifikuotoms gamtos jėgoms, atbundančioms naujam gyvybės ciklui. Jis būdavo dažomas raudonai - kraujo ir ugnies spalva." Kiekvienas simbolis, ženklas ant kiaušinio buvo prasmingas. Margintojai prisimena tai, ką matę vaikystėje iš senelių.

,,Pakartoję vašku ar peiliuko rėžiu simbolį, tarsi prisiliečiame prie tolimo laiko, sustingusio ties tautos istorijos ištakomis, tarsi nutiesiame tiltą per kartų kartas ir šimtmečius".

Nuoširdžiai dėkojame mokinių mamoms Vilmai ir Irenai už šeimos papročių tęsima.

Lithuanian School