Mokomės ir tikriname žinias

Mokykloje vyko žinių tikrinimas. Gandriukų klasės mokiniai šiandien  laikė testą: atliko pratimus, skaitė, pasitikrino, kaip išmoko naujus žodžius, pasakojo filmuko "Obuolių maišas" turinį. Džiaugiamės mažųjų pastangomis, visi pagal esamas galimybes išlaikė testą. Atlikę rimčiausią darbą, dar šoko su mokytoja Egle, dainavo per muzikos pamoką ir linksmai  žaidė su draugais. 

Žvirbliukai dvi pamokas draugavo su pelėdžiukais, kol mokytoja Aušra tikrino individualiai žvirbliukų žinias, kiti žiūrėjo filmuką „Auksaplaukė“. Prasminga pabendrauti ir su kitos klasės vaikais, daugiau pažinti, daugiau suprasti. Vaikai nemėgsta būti be veiklos, todėl jie dar spėjo ir pasimokyti, ir darbelių pagaminti. Žvirbliukai puikiai atpasakojo pasaką „Kiškio lūpos“.

Antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir septintokai ruošėsi rašiniui: aptarė temą, parašė planą, apgalvojo, kaip atskleisti  pagrindinę mintį... Gal kalbėti istoriniais faktais, gal įvilkti į menišką pasakos rūbą, gal rašyti esė?.. Tačiau visi sutinka su teiginiu – „ aš esu pasaulio lietuvis“. Šis teiginys – tai viena iš siūlomų rašinio temų  mokiniams. Šios dienos pastangos turi duoti gerų vaisių kitą šeštadienį, rašant rašinius konkursui.

Lithuanian School