Žemaičių diena

Šis rytas prasidėjo Žemaitijos pristatymu. Dėkojame tėveliams Vilijai, Artūrui, Irmai, Mildai, Aušrai už smagų rytą. Sužinojome ne tik kaip atrodo žemaičių herbas, kas yra Žemaitijos sostinė, kokie žemaičių rūbai, bet ir ratelį pašokome, ir dainą padainavome, ir žemaitiškai pakalbėjome.

Po tėvelių projekto mokykloje daug padarėme: gėles sodinome, raideles mokėmės, kalbėjome apie pavasarį, darbus, profesijas, apie parduotuves ir ką jose galime nusipirkti, skaitėme kūrinius, šokome ir dainavome - ruošiamės tarptautiniam vaikų festivaliui.

Vyresnieji mokiniai per Skype kalbėjo su rašytoja Ilona Ežerinyte apie jos knygą ,,Sutikti eidą".

Šiandien mokykloje prasidėjo pavasario knygų mugė.

Lithuanian School