Mokykloje įvyko susitikimas su istorijos mokslų daktare Mingaile Jurkute

Mokykloje įvyko susitikimas su istorijos mokslų daktare Mingaile Jurkute, kuri šiuo metu JAV archyvuose renka informaciją apie lietuvių partizanų ryšius su CŽV žvalgyba. Susitikime dalyvavo nuo 2 - 10 klasių mokiniai. Vyko diskusija apie partizaninį karą Lietuvoje. Mokiniai aktyviai įsitraukė į diskusiją, sužinojo partizaninio karo reikšmę ir prasmę siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Labai džiugu, kad  atsirado aktyvių mokinių, kurie domisi savo tėvynės istorija ir  pristato amerikietiškoje mokykloje projektus apie partizaninį karą Lietuvoje.

Pelėdžiukai mokėsi formas, spalvas, raidytes C  ir Č. Darželio mokinukai pradėjo kalbėti apie žiemą. Penktokės ir ketvirtokės mokėsi linksniuoti daiktavardžius, devintokai ir dešimtokai analizavo prozos tekstus ir jungėsi prie egzaminatoriaus.lt

Visi pradėjome aktyviai ruoštis kalėdiniam koncertui.

Lithuanian School