Paskutinis žiemos šeštadienis pagal Lietuvos kalendorių

Pelėdžiukai  šiandien piešė apsnigtus medžius, mokėsi raideles S s, Šš ir naujus žodžius, kurie prasideda šiomis raidelėmis.

Kalbėjo tema  "Būsiu sveikas". Mokytoja kalbėjo su mokinukais, kodėl reikia plauti rankeles, valyti dantukus, valgyti pusryčius. Piešė mikrobus ir juos trynė iš piešinėlių. Vėliau spalvino dantukus ir jo draugus: dantų pastą ir dantų šepetėlį. 

Skaitė Kakės Makės knygelę, kurioje Kakė Makė pasakojo apie savo svajonių gimtadienį. Pasveikino Pelėdžiukai Onutę, kuri išskubėjo namo švęsti savo gimtadienio. 

Darželio vaikučiai taip pat kalbėjo apie sveiką gyvenimo būdą, skaičiavo, kiek turi dantukų, ką reikia valgyti, kad augtų sveiki. Mokėsi raidelę Gg, skaičiavo iki penkiasdešimties.

Pirmokai kalbėjo tema ,,Ką aš mėgstu daryti? Ką man patinka veikti?", rašė ir skaitė pasakėles.

Vieni trečiokai kalbėjo tema ,, Lietuvių kalba - mums brangiausia", dainavo dainą ,,Žemė kėlė žolę", lenktyniavo, kas greičiau pasakys greitakalbę, dėjo į atskiras pintines žodžius su trumpaisiais ir ilgaisiais balsiais. Kita trečioji klasė mokėsi žodžius, kurie susiję su mokykla ir kalbėjo tema ,,Aš klasėje".

Penktokės, šeštokės ir aštuntokai daug skaitė, rašė, atliko įvairius testus.

Smagios mokiniams dainavimo ir šokių pamokos.

Šį šeštadienį toliau šventėme Lietuvos šimtmetį, valgėme pyragaičius.

Lithuanian School