Su šimtuoju gimtadieniu, Lietuva!

Šiandien Vašingtono lietuvių bendruomenė šventė Lietuvos šimtmetį.  Šventės metu vyko diskusija ,,Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono", pasirodė Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai su programa ,, Ąžuolas".

Mūsų mokyklos programoje ,,Skambėk, lietuviškas žodi!" dainavo mokiniai, mokytojai, tėveliai. Programoje išsakėme gražiausius žodžius savo tėvynei, žmonėms. Dainavome gražiausias dainas apie Lietuvą. Po mokyklų pasirodymo klausėmės  B. Valiukevičiūtės ir I. Jokubavičiūtės koncerto.

Nuoširdžiai dėkojame muzikos mokytojai Viktorijai Zaborienei, akomponiatorei Ingridai Vorobjovei, programoje dalyvavusiems mokytojams, tėveliams ir mūsų puikiems mokiniams. 

Lithuanian School