Šokis užburia

Artėjant mokslo metų pabaigai, skubame užbaigti numatytus darbus – patikrinti mokinių žinių ir gebėjimų lygį, ką gi išmoko per mokslo metus. Šeštokės ir septintokės rašė laiškus vasarai. Repetavome mokslo metų užbaigimo  koncertui „Skubu į vasarą“. Po rimtų darbų labai svarbus aktyvus poilsis. Kadangi gegužės mėnesio mokyklos mokinių ugdymo vertybė – šeima, tai ir renginiai skirti šeimai. Šiandien mokykloje buvo šokių popietė  - "Mamyte, tėveli, šok su manimi" – tai mokytojos Eglės Parker organizuota Šokių šventė. Šoko visi mokyklos mokiniai, mamytės, tėveliai, mokytojos. Šoko šeimomis: vaikai, tėveliai, mamytės, močiutės. Toks uždegantis entuziazmas, kuris suvienijo mokyklos bendruomenę bendram šokiui. Džiaugiamės puikia mokyklos bendruomene, gėrimės mokiniais.

Lithuanian School