Mokytojų posėdis

IMG_5728.JPG

Rugpjūčio 25 dieną mokyklos mokytojai jau pradėjo darbą – vyko posėdis, kuriame buvo aptarta mokytojų darbo krūvis, veiklos planas, Rugsėjo 1 – osios šventė. Kalbėjome apie galimybę mokytojams kelti kvalifikaciją, bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universitetu. Mokyklos valdybos pirmininkė supažindino mokytojus su esamais pakitimais: planuojama darbo dieną pratęsti iki trečios valandos, kad nereikėtų dirbti paskubomis. Mokiniams ir jų tėvams pasiūlyti įdomios veiklos: išmokti ką nors nauja arba užpildyti esamas žinių spragas, tinkamai panaudoti informacines technologijas, šokti, dainuoti, piešti, skaityti poeziją, kurti biblioteką.

Visi laukiame Rugsėjo 1- osios, kad vėl galėtume vieni kitiems šypsotis, dalintis patirtimi ir vieni iš kitų mokytis.

Lithuanian School