Prisimename Sausio 13-ąją

Atrodė, kad šį šeštadienį - Sausio 13-ąją - mokykloje giedamas Lietuvos himnas skambėjo tauriau, iškilmingiau. Ko gero, kad ir labiau sujaudino. Mokytojai Sonata ir Povilas ragino į šią istorinę valstybės šventę žiūrėti ne tik kaip į gedulo dieną, bet ir nepamiršti jos švęsti su džiaugsmu ir šypsena. Juk kovos tikslas - pergalingas. Pagerbę prieš 26-erius metus prie Vilniaus televizijos bokšto tragiškai žuvusius laisvės gynėjus, nuoširdžiai džiaugėmės šiandien galėdami savo valia priimti sprendimus ir besididžiuojant tarti Lietuvos vardą. 

Pamokų metu skaitėme, piešėme, dainavome, lipdėme ir visaip formavome savo meilę, pagarbą ir padėką Lietuvai. Vaikams, net ir mažiesiems, kilo gyvenimiški klausimai, į kuriuos drauge ieškojome atsakymų - ar labai baisu laikytis susikibus rankomis su minia bendraminčių, kai į veidus nukreiptas ginklas? O gal budint už savo šalį - savo kalbą, šeimą, draugus, namus ir istoriją - baimė nublanksta ir neatrodo tokia visa apimanti? Prie krūtinės segėmės Neužmirštuoles, nes prisimename ir suprantame, kodėl šiandien esame laisvi. 

Lithuanian School