Su Rugsėjo 1-ąja!

Mielieji,

“...Reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad  išvydę  patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu.”

M. K. Čiurlionis

Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja ir siunčiame švietimo ir mokslo ministrės sveikinimą.

Užsienio lietuvių skyriaus vardu
Virginija Rinkevičienė

Lithuanian School