Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Šiam svarbiam istoriniam įvykiui, šiai svarbiai datai mokykloje skyrėme tinkamą dėmesį. Rytą, giedodami himną, mąstėme, kad giedame šlovindami kritusius. Uždegėme 14 žvakučių, kiekvienam žuvusiam 1991 metų Sausio 13 – osios naktį. Istorijos mokytojas Eigirdas Saulius Kruopis savo kalboje išaukštino Tėvynės meilę, pagerbė laisvės gynėjus, skatino neužmiršti kovotojų ir iškėlė svarbiausias tautos vertybes, kurių dėka Lietuva tapo laisva. Dienos tema, kuria kalbėjo mokytojai, - laisvė. "Žodžių žiedyne" įrašėme žodžius - vienybė ir laisvė. Literatūros pamokose skaitėme pasaką apie Sausio 13 – ąją. Analizuodami pasaką, pasikartojome Lietuvos istorijos įvykius, kaip Lietuvos žmonės nugalėjo iš Rytų atropojusį raudoną devyngalvį slibiną. Mokiniai gamino ir spalvino neužmirštuolių žiedus, kuriuos prisisegė prie savo krūtinių, kaip ženklą, jog atmintis gyva. Repeticijų metu, atrodo, ir dainos Lietuvai buvo skambesnės ir noras dainuoti tvirtesnis. Į chorą įsijungė ir suaugusieji – mokinių tėveliai ir mokytojai. Atsakingai ruošiamės Vasario 16 – osios minėjimui.

Lithuanian School