Rašinių konkursas

Vasario 9 dieną mokykloje visi rašė rašinius. Vyko JAV LB Švietimo Tarybos organizuotas rašinių konkursas „Lietuva mano širdyje“.  

2  klasės mokiniai (geniukai) kūrė  „Miško pasaką“. Įdomu tai, kad ne visi vaikai yra buvę Lietuvos girioje. Ruošdamiesi rašiniui vaikai daugiau sužinojo apie Lietuvos miškus. Kai kuriems iki šiol atrodė miškas – tai parkas, kuriame auga medžiai.

4 ir 6 klasių mokiniai rašė rašinį „Ką mums kalba miškai ir pievos.“ Ką papasakotų giria, jei prakalbėtų?
7 klasės mergaitės rašė „ Aš esu pasaulio lietuvė“. Su pasididžiavimu samprotavo, kaip jaučiasi pasaulyje lietuviai, pasakojo, jog didžiuojasi savo kilme, galvoja,  ką gero galėtų padaryti dėl Lietuvos.

„Ką reiškia būti pasaulio lietuviu?“ „Kodėl mums brangi Lietuva?“ – temos, aktualios Amerikos lietuviams.

Džiaugiamės, kad visi turėjo, ką papasakoti ir parašė rašinius.

Lithuanian School