Padėkos dienai artėjant

Žodžių žiedyne pražydo žodis „malonus“. Artėjant Padėkos dienai visi turime būti malonūs, mokėti tarti gerą žodį, už viską padėkoti. Geniukai  pirmosios pamokos metu žaidė malonių žodžių žaidimą. Mėtėsi malonių žodžių kamuoliuku, pasakydami vieni kitiems ką nors malonaus: „tu gera", „tu protinga", „tu linksmas", „tu sumanus", „tu kūrybinga", „tu energingas", „ačiū tau", „gerų tau atostogų"... Lukas ir Viltė maloniai sutiko pristatyti perskaitytas knygeles klasės draugams.

Žvirbliukai ruošdamiesi Padėkos dienai, kūrė padėkos vainiką ir jame įrašė už ką yra dėkingi: už sesę, už brolį, už moliūgų pyragą, už kalakutą... Dienos tema buvo “Mes skirtingi ir panašūs”. Vaikai ieškojo tarpusavyje skirtumų: skirtingų akių ir plaukų spalvų, skirtingų išvaizdos detalių, bet galiausiai nusprendė, kad visi labai panašūs, netgi dėkoja tėveliams už tuos pačius dalykus.

Pelėdžiukai sudėliojo  dėlionę „Kalakutas“. Ieva ir Ona, linksmai žaisdamos, vis deklamavo eilėraščius. Itin džiugu, kad ir mažučiai jau pažįsta išmoktas raideles.

Gandriukai kalbėjo apie kiekvieno šeimos sudėtį, diskutavo apie šeimų švenčiamas šventes Lietuvoje ir Amerikoje. Pakalbėjo ir apie artėjančią padėkos dieną, sukūrė medį, ant kurio kiekvieno lapelio užrašė, už ką yra dėkingi. Visi žaidė žaidimą: rideno kauliuką ir dėliojo kalakutą. 

4a klasėje mokiniai sprendė kryžiažodį „Gamtos ir lietuvių kalbos grožis“. Po to prie Lietuvos žemėlapio  dalinosi savo žiniomis apie Lietuvos upes,  surašė ilgą upių pavadinimų sąrašą. Jokūbas atsinešė savo vasaros išvykų prie Nemuno  nuotraukų ir gražiai padeklamavo Maironio eilėraštį „Daina“. 

4b klasės mokiniai gavo dvi minutes šlovės: lavino kalbėjimo įgūdžius, pasakojo apie save, apie savo šeimos medį. Jie irgi turi už ką padėkoti savo tėveliams. Džiaugiasi mokytoja, kad vaikai noriai pildo žodynėlį ir mokosi žodžius.

6-7 klasių mergaitės skaitė pasakas mažiesiems. Visos mergaitės parašė puikius rašinius apie rudenį, kuriuos publikuosime „Atžalyne“. Gražūs, geri, ir prasmingi darbai.

Lithuanian School