Vakaronė ,,Senosios lietuvių rudens vakarojimo tradicijos"

Lietuvos Respublikos ambasadoje vyko projekto ,,Baltos lankos, juodos avys, kas išmano, tas jas gano" vakaronė ,,Senosios lietuvių rudens vakarojimo tradicijos". Tai buvo etnokūrybinių dirbtuvių kulmininacija ir kartu projekto užbaigimas – rudens vakarojimas pagal lietuvių liaudies senąsias tradicijas. Vakarojimo  metu Vašingtono lietuvių bendruomenės nariams buvo pristatyta pasakos „Kaip vilkas norėjo duonos išsikepti“ interpretacija integruojant muzikinį folklorą ir į šį veiksmą įtraukiant visus susirinkusius: tėvelius, senelius, mokytojus ir kitus svečius. Mokiniai pademonstravo kūrybinių dirbtuvių eigoje įgytas savo etnokultūrines žinias ir raiškos įgūdžius. Šios vakaronės metu buvo apdovanoti ir iliustruotos J.Basanavičiuas pasakos ,, Aukso tiltas" konkurso “Nupiešk lietuvišką pasaką” nugalėtojai.

Etnokūrybinių dirbtuvių metu mokiniai buvo supažindinti su senovės lietuvių pasaulėžiūra, liaudies pasakų kilme, J. Basanavičiaus asmenybe. Buvo pravesti praktiniai kūrybiniai užsiėmimai, kurių metu  buvo ugdomi įvairūs  vaikų gebėjimai: sekamos pasakos įvairiais kalbinės raiškos būdais, interpretuojama liaudies pasaka integruojant muzikinį folklorą, mokiniai buvo supašindinti su tradicinių lietuvių liaudies muzikos instrumentų įvairove, autentiškomis muzikavimo tradicijomis, mokėsi pasigaminti bei pagroti piemenų instrumentais (birbynėmis iš šiaudo, nendrėmis, žąsies plunksnomis), taip pat groti terkšle, kleketu, signaliniais ragais, ūžlėmis, kanklėmis ir kitais instrumentais. Mokiniai   mokėsi šokti tradicinius lietuvių liaudies šokius ir dainuoti tradicines lietuvių liaudies dainas. Svarbiausia buvo turtinamas vaikų lietuvių kalbos žodynas vaizdinga leksika, smulkiąja tautosaka (mįslėmis, patarlėmis, greitakalbėmis). 

Vakaronėje smagu vaikams buvo vaidinti  pasaką ,,Kaip vilkas duonos prašė". Visi svečiai smagiai padainavo, pašoko, pasivaišino lietuviškais patiekalais. Už smagią šventę Vašingtono lietuvių bendruomenei, už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą  dėkojame Klaispėdos valstybinės kolegijos dėstytojams: Andželikai Bylaitei - Žakaitienei, humanitarinių mokslų daktarei, Rimai Ežerskienei, Socialinių mokslų fakulteto Administravimo ir edukologijos katedros  lektorei, Jonui Kavaliauskui, Socialinių mokslų fakulteto kultūros ir meno spacializacijos lektoriui, folkloro teatro ,,Aitvaras" ir kapelos ,,Martvežiai" vadovui. Dėkojame Lietuvos  Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai už šio puikaus projekto rėmimą.

Lithuanian School