Apie pamoką, įvykusią 2017 m. kovo 19 d.

Pamokos tema - ,,Moderni, prie jokių srovių ir krypčių nepritapusi H. Radausko lyrika“.

Pamokoje trumpai apžvelgtas Henriko Radausko - ,,menų alkoholiko“, kitokio eilėraščio kūrėjo, gyvenimo kelias, asmenybės kitoniškumas. Perskaityti ir aptarti eilėraščiai: ,,Mugė“, ,,Žiemos pasaka“,  ,,Poetai romantikai“, ,,Arlekino mirtis“, ,,Dainos gimimas“, ,,Gėlė ir vėjas“, ,,Kaštanas pradeda žydėt“, Pasaka“. Bandytos suprasti netikėtos transformacijos, detalės, spalvos, metaforos ( ,,Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,/ Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos...“; ,,O medžiuos dega tylios žvakės- / Baltuos žieduos rausvi taškai.“; ,,Lietus plonom stiklinėm kojom/ Po visą sodą bėginėja.“ ; ,, ...senas beržas iškėlė žalią kiaurą skėtį...“ ; ,,Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu.“). Mokiniams pasiūlyta išsirinkti gražiausią eilėraštį. Jie pasirinkone tai, kas gražiausia mokytojai, o,,Gėlė ir vėjas“ bei ,,Kaštanas pradeda žydėt“.

Mokytoja Zina Žuklijienė

Lithuanian School