Paskutinė mokslo metų diena

Šiandien buvo paskutinė mokslo metų diena. Visuotiniame tėvų susirinkime kalbėjome apie kitus mokslo metus, apie renginius. 

Mokiniai pamokose pakartojo, susistemino, ką išmoko. Dešimtokai vaidino ,,Sapną..", kuriame skaitė ištraukas iš lietuvių rašytojų kūrinių ir juos suvaidino.

Smagiausia - sporto šventė. Smagiai mokiniai leido laiką su savo draugais ir tėveliais.

Baigėsi antrieji mokyklos mokslo metai. Dėkojame visiems: mokytojams už nuoširdų darbą, meilę vaikams; tėveliams už motyvaciją, mokiniams už jų pastangas ir pažangą, rėmėjams ( močiutėms, seneliams, tėveliams, lietuvių bendruomenės žmonėms) už tikėjimą. 

Gražios vasaros visiems! O mokinukams smagaus laiko su lietuviška knygele. Iki rugsėjo!

Lithuanian School