Kalėdų eglutės šventė ,,Spindėk, Betliejaus žvaigždele!"

Šiandien mus aplankė paštininas ir laiškanešys. Jie vaikams, draugams, tėveliams,mamytėms, mokyklos bendruomenei atnešė ir perskaitė laiškus, kuriuos parašė Kalėdų senelis. Paštininkas perskaitė ir mokinių rašytus laiškus mažajam kūdikėliui ir Lietuvai. Smagus, nuoširdus buvo renginys, kuriame daineles dainavo, giesmes giedojo mokyklos šaunuoliai mokiniai! 

Laukiame, kada suspindės Betliejaus žvaigždelė...

Laiškas mažajam kūdikėliui

Mažas kūdikėli, atsiųsk žvaigždelę, kuri nušviestų mums kelią į šviesią ir laimingą vaikystę, atsiųsk angelą, kuris mus lydėtų, globotų ir laimintų mūsų gerus darbus, apsaugotų mus nuo blogio. Išklausyk mūsų maldeles, mes prižadame, kad būsime geri geri: klausysime tėvelio ir mamytės, mylėsime broliukus ir sesutes ir mokysimės lietuvių kalbos. Prižadame...Mes atbėgsime prie prakartėlės pažiūrėti, kaip įsižiebs Betliejaus žvaigždelė.

Laiškas Lietuvai

Lietuva, mylima šalie, tėvų ir protėvių žeme, dainose apdainuota, poetų posmuose aprašyta, kiekvienam lietuviui gražiausia šalie, mes, Lietuvių mokyklos Vašingtone vaikai, norime pasakyti, kad Tave mylime.

Tu, Lietuva, mums tokia tolima ir tokia artima, maža ir graži, su Saulės spindulių vainiku, pasipuošusi gintarais, žydromis ežerų akimis, apsijuosusi upių kaspinais.

Lietuva, mes laukiame Tavo 100 – ojo gimtadienio. Mes atskrisime, kartu švęsime, bėgiosime ir vartysimės Tavo žaliose pievose, kopsime į Vilniaus bokštus, kad iš aukštai pasigrožėtume žydinčia žeme.

Iki pasimatymo, Lietuva! Tu mūsų lauk. 

Lietuvių mokyklos Vašingtone vaikai.

Lithuanian School