Apie pamoką, įvykusią 2017 m. balandžio 9 d.

download.jpeg

Pamokos tema- Just. Marcinkevičiaus eilėraščių žmogus, jo santykis su savimi ir pasauliu, vertybės, atmintis. 

Pamokoje trumpai pristatytas Justino Marcinkevičiaus gyvenimas, jo išskirtinė vieta Lietuvos kultūroje. Perskaityti ir aptarti eilėraščiai: ,,Tai gražiai mane augino“ ( paklausyta pagal šį  eilėraštį V. Mikalausko sukurtos   Agnės Giedraitytės atliekamos dainos), ,,Rugsėjo 1-oji: žydras kaspinas“, ,,Šypsena gatvėje“, ,,Jurga“, ,,Prisipažinimas“, ,, Gerumas tas gyvenimas“, ,,Atsisveikinimas“, ,,Gyvensiu tavy“, ,, Gerųjų žodžių kryptimi“, ,,Jei staiga dingtų visi keliai“.  Aptarti ,,svarbiausi“ Just. Marcinkevičiaus žodžiai (Tėvynė, Kalba, Gerumas, Motina, Meilė, Taika...), dažniausios metaforos, jų prasmės. Gražiausi eilėraščiai vaikinams buvo ,,Jurga“ ir ,,Atsisveikinimas“, o Gertrūdai Just. Marcinkevičius nėra tas poetas, kuris patrauktų, skambėtų.

Mokytoja Zina Žuklijienė

Lithuanian School