Šventė „Kalėdų sapnas“

Į Lietuvių mokyklą Vašingtone jau atėjo Kalėdos. Visa mokyklos bendruomenė ruošėsi koncertui „Kalėdų sapnas“. Šventine eisena, skambant lietuvių liaudies muzikai, į salę atėjo mokyklos mažiausieji – snaigės ir šaltukai. Vyriausios mergaitės programą pradėjo Ramutės Skučaitės eilėraščiu „Sidabrinė pasaka“. Kalėdines giesmes ir dainas atliko mokyklos choras „Gilė“, dainavo ansamblis, duetas, solo. Sielą šildė mokinių tyri balsai, iš vaikų lūpų sklido švenčiausi žodžiai. Šoko šokių kolektyvas „Eglutė“, vaikai deklamavo eilėraščius – programoje dalyvavo visi mokyklos mokiniai. Šventė buvo labai jauki, nuoširdumas tvyrojo atmosferoje, todėl  visiems buvo gera. Kalėdų senelis atnešė visiems dovanų. Koncertą stebėjo ir šventėje dalyvavo Lietuvos ambasados diplomatai Tadas Kubilius ir Kęstutis Vaškelevičius.  Mokyklos bendruomenę ir svečius pasveikino LR ambasados antrasis sekretorius Tadas Kubilius, dėkodamas vaikams, mokytojams ir tėvams už nenuilstamai puoselėjamas lietuviškas tradicijas, lietuvių kalbą ir išlaikomą stiprų ryšį su tėvyne. Tokiais momentais jaučiame bendruomeniškumą pačia geriausia šio žodžio prasme.  Nebuvo žmogaus neprisidėjusio prie renginio sėkmės. Visi jautėmės laimingi.

Lithuanian School