Apie pamoką, įvykusią 2017 m. gegužės 14 d.

Pamokos tema – Marcelijaus Martinaičio eilėraščių žmogaus netikėtas santykis su pasauliu ir savimi, miesto ir gamtos erdvių sankirtos. Pamokojetrumpai pristatytas Marcelijaus Martinaičio gyvenimas, jo santykis su lietuvių kultūra, tautosaka. Perskaityti ir aptarti šie eilėraščiai: ,, Tau ačiū, tėvyne, už kalbą“, ,,Širdis mana - šalis mana“, ,,Kokios tai gražios dienos“, ,,Kukutis nori pamatyti tėvynę“, ,,Paskutinė Kukučio diena“, ,,Kumelaitė Kukučio ausy“, ,,Fragmentas“. Pastarasis eilėraštis padėjo atsakyti į klausimus, kas yra eilėraštis, kam reikia eilėraščio mokiniams ir ar reikia, kam išvis reikalinga poezija. Kadangi tai paskutinioji kurso pamoka, buvo pasitikrinta, ką prisimename, ar prisimename per visas ,,Eilėraščio paslapties“ pamokas skaitytus autorius. Tikiuosi, kad mokinių, kuriuos teko girdėti pamokose,  gyvenimuose atsiras laiko ir vietos gražumui, gerumui, eilėraščiui....

Mokytoja Zina Žuklijienė

Lithuanian School