Projekto ,,Kultūros epochos - istorija ir literatūra"pristatymas

Dešimtojai pusmetį domėjosi Antikos, Viduramžių, Renesanso ir Baroko epochomis ir kiekvienas pasirinko pristatyti tam tikrą aspektą, kas atrodė yra svarbu tam laikmečiui.

Vaidas išsirinko iš šių epochų valdovus, pagamino kaukes ir jas papuošė simboliais, kurie apibūdino garsių žmonių pomėgius. Iš  Antikos laikmečio pasirinko aptarti Julijų Cezarį, Romos valstybės imperatorių, karvedį, rašytoją, Viduramžių - kunigaikštį Vytautą Didįjį, Baroko - Henriką Valua, kuris 1573 m. buvo išrinktas Lenkijos ir Lietuvos valstybės karaliumi, Renesanso -  Zigmą Vazą, kuris 1587 m. buvo karūnuotas Lenkijos ir Lietuvos valstybės karaliumi.

Herkus ir Gertrūda sukūrė kompiuterinį žaidimą ,, Kelionė per epochas". Žaidime išryškinto epochų problemas. Filmukui piešinius piešė Gertrūda, o Herkus sukūrė kompiuterinį žaidimą.

Tomas pristatė epochų arhitektūrą.

Buvo įdomu klausyti, smagu matyti betarpišką mokinių bendravimą. Dėkojame mokiniams už jų kūrybiškumą, o mokytojoms Monikai Ruškytei ir Dovei Buzaitei už pagalbą, konsultacijas.

Lithuanian School